CERTIFICATIE

Sinds 1 juli 2014 moeten op basis van de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 alle dragende staalconstructies worden voorzien van de CE markering om binnen de EU verhandeld te mogen worden. Met de CE markering wordt aangegeven dat het product voldoet aan de voor Europa gestelde eisen in de CPR (Construction Products Regulation), o.a op het gebied van veiligheid. Deze CE verklaring mag alleen worden aangebracht als de producent door een Notified Body is gecertificeerd op basis van de EN 1090-1.

Schoorstenen vallen onder dragende staalconstructies, dus de CE markering is verplicht.

Daarnaast moet een schoorsteenbouwer ook gecertificeerd zijn volgens de EN 13084-7; dit is de productspecificatie voor stalen schoorstenen.

Behalve bovengenoemde certificaten moet de producent ook FPC gecertificeerd zijn (Factory Production Control). Hiermee toont de fabrikant aan dat hij beschikt over het juiste kwaliteitsbeheersing- en controle systeem. Dit systeem is gebaseerd op de ISO 9001 met als aanvulling voor het lasproces het ISO 3834-2 certificaat. Hiervoor moeten zowel de lasprocessen (volgens EN-ISO 15614-1) als de lassers (volgens EN-ISO 9606-1 en EN-ISO 14732) gekwalificeerd zijn.

Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu beschikt Bos Nieuwerkerk over het VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Bos Nieuwerkerk beschikt dus over de volgende certificaten:

  • CPR(305/2011/EU)
  • NEN-EN 1090-1
  • NEN-EN 13084-7
  • NEN-EN-ISO 3834-2
  • NEN-EN-ISO 9001
  • VCA**